Web sitesi kullanım şartları

Monegon web sitesi monegon.com üzerinde yer almaktadır. monegon.com monegon LLC’ye ait telif hakkıyla korunan bir eserdir. Sitenin bazı özellikleri, bu özelliklerle bağlantılı olarak sitede yayınlanacak ek yönergelere, şartlara veya kurallara tabi olabilir.
Tüm bu Ek Şartlar ve kurallar bu Şartlara referans olarak dahil edilmiştir.
Bu Kullanım Koşulları, siteyi kullanımınızı denetleyen yasal olarak bağlayıcı hüküm ve koşulları tanımlamıştır. Siteye giriş yaparak, bu koşullara uyuyorsunuz ve bu koşullara girme yetkisine ve kapasitesine sahip olduğunuzu temsil ediyorsunuz.

SİTEYE ERİŞMEK İÇİN EN AZ 18 YAŞINDA OLMANIZ GEREKİR. BU KOŞULLARIN TÜM HÜKÜMLERİNE KATILMIYORSANIZ, SİTEYE GİRİŞ YAPMAYIN VE/VEYA SİTEYİ KULLANMAYIN.

Bu şartlar, anlaşmazlıkları çözmek için tahkim Bölüm 10.2’nin bireysel olarak kullanılmasını gerektirir ve ayrıca bir anlaşmazlık durumunda size sunulan çareleri sınırlar. Bu Kullanım Koşulları, MONEGON LLC tarafından oluşturulmuştur.

Bu Koşullara tabidir. Şirket, Siteye yalnızca kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için erişmeniz için size devredilemez, münhasır olmayan, iptal edilebilir, sınırlı bir lisans verir. Bazı Kısıtlamalar. Bu Koşullarda size onaylanan haklar aşağıdaki kısıtlamalara tabidir:

(a) Siteyi satmayacak, kiralayamayacak, kiralayamayacak, devretmeyecek, devretmeyecek, dağıtmayacak, barındırmayacak veya başka bir şekilde ticari olarak istismar etmeyeceksiniz;

(b) Sitenin herhangi bir bölümünü değiştirmeyecek, türemiş işler yapmayacak, sökmeyecek, ters derlemeyecek veya tersine mühendislik yapmayacaksınız;

(c) benzer veya rekabetçi bir web sitesi oluşturmak için Siteye erişmeyeceksiniz; ve

(d) burada açıkça belirtilmedikçe, Sitenin hiçbir bölümü, aksi belirtilmedikçe, herhangi bir biçimde veya herhangi bir yolla kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, görüntülenemez, postalanamaz veya iletilemez. Gelecekteki herhangi bir sürüm, güncelleme veya Sitenin işlevselliğine diğer ilaveler bu Koşullara tabi olacaktır. Sitedeki tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimleri, tüm kopyalarında saklanmalıdır.

Site üçüncü şahıs web sitelerine ve hizmetlerine bağlantılar içerebilir ve / veya üçüncü şahıslar için reklamlar gösterebilir. Bu tür Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları Şirketin kontrolü altında değildir ve Şirket, herhangi bir Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamlarından sorumlu değildir. Şirket, bu Üçüncü Taraf Bağlantılarına ve Reklamlarına yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla erişim sağlar ve Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmaz, onaylamaz, izlemez, onaylamaz, garanti vermez veya beyanda bulunmaz. Tüm Üçüncü Taraf Bağlantılarını ve Reklamlarını riski size ait olmak üzere kullanırsınız ve bunu yaparken uygun bir tedbir ve takdir yetkisi kullanmalısınız.

Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamlarından herhangi birine tıkladığınızda, üçüncü tarafın gizliliği ve veri toplama uygulamaları dahil olmak üzere ilgili üçüncü tarafın hüküm ve politikaları geçerlidir. Diğer Kullanıcılar. Her Site kullanıcısı, kendi Kullanıcı İçeriğinin herhangi birinden veya tamamından yalnızca kendisi sorumludur. Kullanıcı İçeriğini kontrol etmediğimiz için, sizin tarafınızdan veya başkaları tarafından sağlanan herhangi bir Kullanıcı İçeriğinden sorumlu olmadığımızı kabul edersiniz. Bu tür etkileşimlerin sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasardan Şirketin sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Siz ve herhangi bir Site kullanıcısı arasında bir anlaşmazlık olması durumunda, dahil olma yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

Şirketi ve memurlarımızı, çalışanlarımızı, temsilcilerimizi, haleflerimizi ve devralanlarımızı, her bir geçmiş, mevcut ve gelecekteki anlaşmazlık, iddia, ihtilaf, talep, hak, yükümlülük, sorumluluk, Doğrudan veya dolaylı olarak Site’den doğan veya ortaya çıkan veya doğrudan veya dolaylı olarak Site ile ilgili olan her tür ve nitelikteki eylem ve eylem nedeni. Kaliforniya’da ikamet ediyorsanız, yukarıda belirtilenlerle bağlantılı olarak Kaliforniya medeni kanununun 1542 numaralı bölümünden feragat edersiniz: “Genel bir serbest bırakma, alacaklının bilmediği veya kendi lehine olduğundan şüphelendiği iddiaları kapsamaz. Eğer kendisi tarafından biliniyorsa, borçlu ile olan anlaşmasını maddi olarak etkilemiş olması gereken tahliyenin yerine getirilme süresi. ” Tanımlama Bilgileri ve Web İşaretçileri. Diğer tüm web siteleri gibi, Monegon da “çerezler” kullanır. Bu çerezler, ziyaretçilerin tercihleri ​​ve ziyaretçinin eriştiği veya ziyaret ettiği web sitesindeki sayfalar dahil olmak üzere bilgileri depolamak için kullanılır. Bilgiler, web sayfası içeriğimizi ziyaretçilerin tarayıcı türüne ve / veya diğer bilgilere göre özelleştirerek kullanıcıların deneyimini optimize etmek için kullanılır.

Site, “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu gibi” esasına göre sağlanmıştır ve şirket ve tedarikçilerimiz, tüm satılabilirlik garantileri veya koşulları dahil olmak üzere, açık, zımni veya yasal her türlü garantiyi ve koşulu açıkça reddeder. , belirli bir amaca uygunluk, unvan, sessiz eğlence, doğruluk veya ihlal etmeme. Biz ve tedarikçilerimiz, sitenin gereksinimlerinizi karşılayacağını, kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olarak kullanılabilir olacağını veya doğru, güvenilir, virüslerden veya diğer zararlı kodlardan arınmış, eksiksiz, yasal olacağını garanti etmiyoruz. Yürürlükteki yasalar siteyle ilgili herhangi bir garanti gerektiriyorsa, tüm bu garantiler, ilk kullanım tarihinden itibaren doksan (90) gün ile sınırlıdır. Bazı yargı bölgeleri zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir. Bazı yargı bölgeleri, zımni garantinin ne kadar süreceği konusunda sınırlamalara izin vermez, bu nedenle yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.

Kanunun izin verdiği azami ölçüde, şirket veya tedarikçilerimiz hiçbir durumda size veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı herhangi bir kar kaybı, kaybedilen veri, ikame ürünlerin tedarik masraflarından veya herhangi bir dolaylı, sonuçta ortaya çıkan, örnek teşkil eden, arızi, Bu şartlardan veya siteyi kullanımınızdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan özel veya cezai zararlar veya bu tür zararların olasılığı şirkete bildirilmiş olsa bile siteyi kullanamazsınız. Siteye erişim ve sitenin kullanımı kendi takdirinize ve riskinize bağlıdır ve cihazınıza veya bilgisayar sisteminize gelebilecek herhangi bir hasardan veya bunlardan kaynaklanan veri kaybından yalnızca siz sorumlu olacaksınız. Yasaların izin verdiği azami ölçüde, burada yer alan aksine herhangi bir şeye bakılmaksızın, bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilgili herhangi bir zarar için size karşı sorumluluğumuz her zaman maksimum elli ABD doları (u.s. 30 $) ile sınırlı olacaktır. Birden fazla iddianın varlığı bu sınırı genişletmeyecektir. Tedarikçilerimizin bu anlaşmadan kaynaklanan veya bu anlaşmayla ilgili hiçbir sorumluluk taşımayacağını kabul edersiniz. Bazı yargı bölgeleri, tesadüfi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar için sorumluluğun sınırlandırılmasına veya hariç tutulmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir. Bu Bölüme tabi olarak, Siteyi kullanırken bu Koşullar tam olarak yürürlükte kalacaktır. Sitenin bu Koşulları ihlal eden herhangi bir şekilde kullanılması da dahil olmak üzere, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir nedenle Siteyi kullanma haklarınızı herhangi bir zamanda askıya alabilir veya feshedebiliriz. Bu Koşullar kapsamındaki haklarınızın feshedilmesi üzerine, Hesabınız ve Siteye erişim ve kullanım hakkınız derhal sona erecektir. Hesabınızın herhangi bir şekilde feshedilmesinin, Hesabınızla ilişkili Kullanıcı İçeriğinizin canlı veritabanlarımızdan silinmesini gerektirebileceğini anlıyorsunuz. Şirket, bu Koşullar kapsamındaki haklarınızın herhangi bir şekilde sona ermesinden dolayı size karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu Koşullar kapsamındaki haklarınız feshedildikten sonra bile, bu Koşulların aşağıdaki hükümleri yürürlükte kalacaktır: Bölüm 2-2.5, Bölüm 3 ve Bölüm 4-10.

Şirket, başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyar ve Sitemizin kullanıcılarının da aynısını yapmasını ister. Sitemizle bağlantılı olarak, ihlal eden materyallerin kaldırılmasını ve telif hakları da dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarını tekrar tekrar ihlal eden çevrimiçi Sitemizin kullanıcılarının feshini sağlayan telif hakkı yasasına saygı gösteren bir politika kabul ettik ve uyguladık. Kullanıcılarımızdan birinin, Sitemizi kullanarak, bir eserdeki telif haklarını hukuka aykırı bir şekilde ihlal ettiğine inanıyorsanız ve hak ihlalinde bulunduğu iddia edilen materyalin kaldırılmasını istiyorsanız, aşağıdaki bilgiler yazılı bir bildirim şeklinde (buna uygun olarak 17 USC § 512 (c)) belirlenen Telif Hakkı Temsilcimize sağlanmalıdır:

• fiziksel veya elektronik imzanız;

• İhlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkı alınmış çalışmanın / eserlerin tanımı;

• Hizmetlerimizde ihlal ettiğini iddia ettiğiniz ve bizden kaldırmamızı talep ettiğiniz materyalin tanımı; • bu tür materyalleri bulmamıza izin verecek yeterli bilgi;

• Adresiniz, telefon numaranız ve e-mail adresiniz; • Sakıncalı materyalin kullanımına telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasalar tarafından izin verilmediğine iyi niyetle inandığınıza dair bir beyan; ve

• bildirimdeki bilgilerin doğru olduğuna ve yalan beyanda bulunma cezası altında, ya ihlal edildiği iddia edilen telif hakkının sahibi olduğunuza ya da telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair bir beyan.

Lütfen 17 U.S.C. § 512 (f) uyarınca, yazılı bir bildirimde maddi gerçeğin herhangi bir yanlış beyanı, şikayet eden tarafın, yazılı bildirim ve telif hakkı ihlali iddiasıyla bağlantılı olarak maruz kaldığımız her türlü zarar, maliyet ve avukat ücretlerinden otomatik olarak sorumlu tutulmasına neden olur.

Bu Koşullar ara sıra revizyona tabidir ve herhangi bir önemli değişiklik yaparsak, bize verdiğiniz son e-posta adresine bir e-posta göndererek ve / veya değişikliklere ilişkin bildirimi göze çarpacak şekilde sitemizde yayınlayarak sizi bilgilendirebiliriz. Site. Bize en güncel e-posta adresinizi vermekten sorumlusunuz. Bize sağladığınız son e-posta adresinin geçerli olmaması durumunda, bu tür bir bildirimi içeren e-postayı göndermemiz yine de bildirimde açıklanan değişikliklerin etkin bir şekilde bildirimini oluşturacaktır. Bu Koşullarda yapılacak herhangi bir değişiklik, size bir e-posta bildirimi göndermemizi izleyen en erken otuz (30) takvim günü veya Sitemizde değişiklik bildirimini yayınlamamızın ardından otuz (30) takvim günü sonra geçerli olacaktır. Bu değişiklikler, Sitemizin yeni kullanıcıları için hemen geçerli olacaktır. Bu tür değişikliklerin bildiriminin ardından Sitemizi kullanmaya devam etmeniz, bu tür değişiklikleri kabul ettiğinizi ve bu değişikliklerin hüküm ve koşullarına bağlı olduğunu kabul ettiğinizi gösterecektir. Tartışmalı karar. Lütfen bu Tahkim Sözleşmesini dikkatlice okuyun. Şirket ile olan sözleşmenizin bir parçasıdır ve haklarınızı etkiler. ZORUNLU BAĞLAYICI TAHKİM VE BİR GRUP DAVASI FERAGATI prosedürlerini içerir.

Tahkim Anlaşmasının Uygulanabilirliği.

Şirket tarafından sağlanan, gayri resmi olarak veya küçük davalar mahkemesinde çözülemeyen Şartlar veya herhangi bir ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili tüm iddialar ve anlaşmazlıklar, bu Tahkim Sözleşmesinin şartları altında bireysel olarak bağlayıcı tahkim yoluyla çözülecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça, tüm tahkim işlemleri İngilizce yapılacaktır. Bu Tahkim Sözleşmesi, siz ve Şirket ve Şartlar altında sağlanan hizmetlerin veya malların tüm yetkili veya yetkisiz kullanıcıları veya yararlanıcılarının yanı sıra tüm bağlı kuruluşlar, bağlı şirketler, temsilciler, çalışanlar, menfaat öncülleri, halefleri ve devralanları için geçerlidir.

Bildirim Gereksinimi ve Gayri Resmi İhtilaf Çözümü.

Taraflardan biri tahkim talebinde bulunmadan önce, taraf diğer tarafa iddianın veya anlaşmazlığın niteliğini ve temelini ve talep edilen tazminatı açıklayan yazılı bir Anlaşmazlık Bildirimi göndermelidir. Şirkete bir Bildirim şu adrese gönderilmelidir: 30 N Gould ST Suite 5858 Sheridan, WY 82801. Bildirim alındıktan sonra, siz ve Şirket iddiayı veya anlaşmazlığı gayri resmi olarak çözmeye çalışabilirsiniz. Siz ve Şirket iddiayı veya anlaşmazlığı Bildirimin alınmasından sonraki otuz (30) gün içinde çözmezseniz, taraflardan biri tahkim yargılamasına başlayabilir. Herhangi bir tarafça yapılan herhangi bir uzlaştırma teklifinin miktarı, hakemin taraflardan birinin hak kazandığı karar miktarını belirleyene kadar hakeme ifşa edilemez.

Tahkim Kuralları

Tahkim, bu bölümde belirtildiği gibi tahkim sunan yerleşik bir alternatif uyuşmazlık çözümü sağlayıcısı olan Amerikan Tahkim Derneği aracılığıyla başlatılacaktır. AAA tahkim için uygun değilse, taraflar alternatif bir ADR Sağlayıcısı seçmeyi kabul edeceklerdir. ADR Sağlayıcısının kuralları, bu tür kuralların Şartlar ile çeliştiği durumlar haricinde tahkimin tüm yönlerini yönetecektir. Tahkimi yöneten AAA Tüketici Tahkim Kuralları, adr.org adresinde çevrimiçi olarak veya 1-800-778-7879 numaralı telefondan AAA aranarak edinilebilir. Tahkim, tek ve tarafsız bir hakem tarafından yürütülecektir. Aranan hükmün toplam tutarının On Bin ABD Dolarından (10.000,00 ABD Doları) az olduğu herhangi bir iddia veya ihtilaf, yardım isteyen tarafın tercihine bağlı olarak bağlayıcı görünüme dayalı olmayan tahkim yoluyla çözülebilir. Talep edilen toplam ödül miktarının On Bin ABD Doları (10.000,00 ABD Doları) veya daha fazla olduğu iddialar veya anlaşmazlıklar için, duruşma hakkı Tahkim Kuralları tarafından belirlenecektir. Amerika Birleşik Devletleri dışında ikamet etmediğiniz sürece ve taraflar aksini kabul etmedikçe, duruşmalar, ikametinizin 100 mil yakınında yapılacaktır. ABD dışında ikamet ediyorsanız, hakem taraflara herhangi bir sözlü duruşmanın tarihi, saati ve yeri hakkında makul bir bildirimde bulunacaktır. Hakem tarafından verilen hükümle ilgili herhangi bir karar, yetkili yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemeye verilebilir. Hakem, tahkimin başlatılmasından önce Şirketin size sunduğu son uzlaşma teklifinden daha büyük bir tazminat verirse, Şirket size daha büyük olanı veya 2.500.00 $ ödeyecektir. Taraflardan her biri, tahkimden kaynaklanan masrafları ve ödemeleri üstlenecek ve ADR Sağlayıcısının ücret ve masraflarından eşit bir pay ödeyecektir.

Görünmezlik Temelli Tahkim için Ek Kurallar

Görünüşe dayalı olmayan tahkim seçilirse, tahkim telefonla, çevrimiçi olarak ve / veya yalnızca yazılı sunumlara dayalı olarak yürütülecektir; özel tarz, tahkimi başlatan tarafça seçilecektir. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tahkim, taraflar veya tanıklar tarafından herhangi bir kişisel görünüm içermeyecektir.
Zaman sınırları. Siz veya Şirket tahkim peşinde koşuyorsa, tahkim davası, ilgili talep için AAA Kuralları uyarınca belirlenen herhangi bir son tarih içinde ve sınırlama statüsü dahilinde başlatılmalı ve / veya talep edilmelidir.

Elektronik İletişim

Siz ve Şirket arasındaki iletişim, ister Siteyi kullanıyor olun, ister bize e-posta gönderiyor olun, ya da Şirketin Sitede bildirimler gönderip göndermediği veya sizinle e-posta yoluyla iletişim kurup kurmadığı, elektronik araçlar kullanır. Sözleşmeye dayalı amaçlar doğrultusunda,

(a) Şirketten elektronik biçimde iletişim almayı kabul edersiniz; ve

(b) Şirketin size sağladığı tüm hüküm ve koşulların, sözleşmelerin, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin, bu tür iletişimlerin basılı bir kopya halinde olması durumunda karşılayacağı herhangi bir yasal yükümlülüğü elektronik olarak karşıladığını kabul edersiniz.

Tüm Koşullar

Bu Koşullar, Sitenin kullanımıyla ilgili olarak sizinle aramızdaki tüm sözleşmeyi oluşturur. Bu Koşulların herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamamamız veya uygulamamamız, bu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmeyecektir. Bu Koşullardaki bölüm başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve yasal veya sözleşmeyle ilgili hiçbir etkisi yoktur. “Dahil” kelimesi, “sınırlama olmaksızın dahil” anlamına gelir. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu Koşulların diğer hükümleri ihlal edilmeyecek ve geçersiz veya uygulanamaz hüküm, yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerli ve uygulanabilir olacak şekilde değiştirilmiş sayılacaktır. Şirket ile ilişkiniz bağımsız bir yükleniciye aittir ve taraflardan hiçbiri diğerinin temsilcisi veya ortağı değildir. Bu Koşullar ve buradaki haklarınız ve yükümlülükleriniz, Şirketin önceden yazılı izni olmadan tarafınızca devredilemez, taşeronlaştırılamaz, devredilemez veya başka bir şekilde devredilemez ve yukarıdakileri ihlal eden herhangi bir atama, alt sözleşme, yetki verme veya devir geçersiz olacaktır geçersiz. Şirket bu Koşulları serbestçe devredebilir. Bu Koşullarda belirtilen hüküm ve koşullar, devralanlar üzerinde bağlayıcı olacaktır.

Gizliliğiniz

Lütfen Gizlilik Politikamızı okuyun.

Telif Hakkı / Ticari Marka Bilgileri

Telif hakkı ©. Tüm hakları Saklıdır. Sitede gösterilen tüm ticari markalar, logolar ve hizmet markaları bizim mülkiyetimiz veya diğer üçüncü şahısların mülkiyetindedir. Bu Markaları önceden yazılı iznimiz olmadan veya Markalara sahip olabilecek üçüncü şahısların rızası olmadan kullanmanıza izin verilmez.

İletişim bilgileri

Adres: 30 N Gould ST Suite 5858 Sheridan, WY 82801 E-posta: support@monegon.com